Fængselslegetøj 1905 – 1977

300,00DKK

Lars Topgaard, HD (f.1940) er Ridder af den hollandske Oranje – Nassau orden og tidl. gæsteforsker tilknyttet Nyere Tid på National Museets afdeling for forskning & formidling.

Formålet med denne bog på 300 sider er at få dokumenteret et stort kulturhisto- risk “industriprojekt” i form af ca. 300 gengivelser af legetøjsemner fra fire – fem 75 – 100 år gamle salgskataloger og over 400 farvefoto af trælegetøj fra museer og private samlere, der viser omfanget af dette arbejde.

Fangerne i de ni danske fængsler fik lov til at arbejde med træ til legetøj til børn i stedet for at sidde uvirksomme hen allerede fra 1905. Dette legetøj blev solgt af Dansk Legetøjsfabrik a/s indtil denne lukkede i 1977 pga. manglende interesse og afsætning. Fabrikkens historie og dens udvikling over de godt 70 år dokumenteres  og de indsatte fangers forhold belyses. Der beskrives de arbejdsmæssige betingel- ser for fangerne og problemerne og løsningerne, der opstod for afsætningen af legetøjet.

I dag er det meste af trælegetøjet smidt ud eller brændt, så det er i sidste øjeblik, der foreligger denne dokumentation over en svunden tid. Trælegetøj fra fængslerne bliver også betegnet som fængselslegetøj og det belyses, bl.a. via en lang række  dokumenter af udviklingen. En vigtig kilde er de udgivne legetøjskataloger, der ikke tidligere er blevet publiceret og som viser den alsidige produktion af legetøj over tiden.

ISBN: 978-87-92571-28-1

Kategori: