Københavns “import” af Delft fajancer 1600-1800

300,00DKK

Lars Topgaard, hd f. 1940 er Ridder af den Hollandske Oranje – Nassau Orden og tidligere tilknyttet National Museets afdeling for Forskning & Formidling som gæsteforsker.

Denne bogs intention er, at efterprøve de fire hypoteser for Københavns ”import” af Delft fajancer og de virkninger, som ”Det Gyldne Århundrede” havde på fajanceværkstederne i Delft og på deres aftagere i København. Hvorfor står ordet import i citationstegn og hvilken betydning fik Hollands Gyldne Århundrede på Delft fajanceværkstedernes dekorationer? Få svaret i denne bog.

Bogen er et forskningsprojektet der analyserer National Museets udgravede Delft fajanceskår. Det påvises fra de udgravede fajanceskår, at der var en

kraftig ”import” af Delft fajancer til København trods forbud fra Kongen og den nystartede ”fabrik” i Store Kongensgade. Merkantilismens indvirkning og de indvandrede nye borgere til København havde ligeledes indvirkning på efterspørgslen af Delftfajancer.

En dokumentation for ”importen” af Delftfajancer har ikke været muligt fex. via Øresundstoldregnskaberne, så de må være kommet ind til København

via ”smugling”. Muligvis måtte Christian den Fjerde i 1645 efter at have tabt Torstenson krigen indrømme Holland status som ”mestbegunstiget nation”, hvis skibe blot skulle fremvise ladningsdokumenter, men ikke måtte visiteres af de helsingoranske toldere.

Endelig er der påvist hvilke fajancer, der især interesserede de 5 socialgrupper i København i 1700 tallet baseret på de udgravninger, der er foretaget. Der belyses hvad Hollands Gyldne Århundrede betød for dekor på Delft fajanceværkstederne og hvad Merkantilismen betød for afsætningen.

264 sider
ISBN: 978-87-92571-34-2

Kategori: